Areál

Sportovní areál v Radotíně poskytuje několik sportovních ploch pro různá sportovní odvětví. Areál nabízí sportovní vyžití na travnatém fotbalovém hřišti, na fotbalovém hřišti s umělým povrchem III. generace, atletické běžecké dráze. Dále je možný skok o tyči, skok do dálky či vyzkoušet kuželky v místní kuželně.

Většina sportovišť je nejvíce využívána mládeží. Po celý týden zde probíhají hodiny tělesné výchovy místní ZŠ, SOU a gymnázia.

V odpoledních hodinách tréninky oddílu kopané, atletiky a kuželek. O víkendech se na sportovních plochách hrají soutěžní utkání jednotlivých družstev nebo probíhají akce typu Sportovních dnů.

Areál je často pronajímán různými společnostmi pro celodenní či víkendové sportovní klání firem se svými obchodními partnery.

Základní možnosti využití areálu

Areál SC Radotín lze po předchozí dohodě pronajmout na akce různého druhu. Nejčastěji se jedná o akce sportovního charakteru. Svou multifunkčností lze areál využít i na nesportovní akce (koncerty, dětské dny, předváděcí akce apod.). Areál nelze využívat na akce ryze komerčního charakteru (trhy apod.).
Jsme schopni spolupodílet se či dokonce zajisti celou akci dle požadavků každého zájemce. Jedná se o tzv. akce na klíč. V areálu bylo již takovýchto akcí realizováno nesčetné množství.

  •   Travnaté fotbalové hřiště
  •   Hřiště s umělým povrchem III. generace
  •   Atletická dráha
  •   Skok o tyči
  •   Skok do dálky
  •   Kuželna
  •   Akce na míru
  •   Koncerty
  •   Dětské dny, trhy ad.

Návštěvní řád

ZOBRAZIT NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

Provozní řád

ZOBRAZIT PROVOZNÍ ŘÁD

SC Radotín o.s., se sídlem Ke Zděři 1111, Praha 5, IČ: 26644746, jako provozovatel sportovního zařízení vydává tento provozní řád.