Provozní řád

SC Olympia Radotín z.s., se sídlem Stadiónová 1640/1, Praha 5, IČ: 26644746, jako provozovatel sportovního zařízení vydává tento provozní řád.

 

Provozní řád

Areál je uzavřen všechny dny od 23:00 do 9:00. V tomto mezidobí je zákaz pobývat v areálu. Po tuto dobu je objekt střežen psem.

Na sportoviště všeho druhu je přísný zákaz vstupu.
Provoz sportovišť (údržba) vykonává provozovatel a jím pověřené subjekty.

Volné pobíhání psů bez vodítka je zakázáno. Majitelé psů jsou povinni odklidit veškeré nečistoty.

Do prostoru kabin (technická část budovy) je přísný zákaz vstupu osobám nepovolaným.

Veškerá sportoviště jsou v provozu pro tréninky a akce, po předchozím souhlasu provozovatele.

Veřejné akce se řídí Návštěvním řádem, pokyny pořadatelů a obecně závaznými předpisy.

Na tribunu a do prostoru sportovišť je přísný zákaz vstupu se skleněnými, či keramickými nádobami.

Při porušení tohoto řádu, vandalství, neuposlechnutí pokynů provozovatele a obdobném narušení občanského soužití, bude provozovatel striktně postupovat dle platných právních předpisů (náhrada škody apod.)

Tento provozní řád je účinný od 1.ledna 2022.