V areálu se pilně pracuje a stadion dostává svou sportovní podobu. Sedačky finišují, komfort pro diváky se zvyšuje. Na dalších etapách se dále bude pracovat.