Občanské sdružení Sportovní centrum Radotín vzniklo na základě rozdělení Radotínského SK o.s., oddělením oddílů kopané, atletiky a kuželek. Nové sdružení uzavřelo nájemní smlouvu s MČ Praha 16 na provozování sportovního areálu v Radotíně. Současné sdružení má 412 členů a jeho hlavním cílem je rozvoj sportovních aktivit, organizace sportovní činnosti a vytváření materiálních podmínek pro širokou veřejnost, především pak pro mládež.

Sportovní areál v Radotíně poskytuje několik sportovních ploch pro různá sportovní odvětví. Areál nabízí sportovní vyžití na travnatém fotbalovém hřišti, na fotbalovém hřišti s umělým povrchem III. generace, atletické běžecké dráze. Dále je možný skok o tyči, skok do dálky či vyzkoušet kuželky v místní kuželně.

Většina sportovišť je nejvíce využívána mládeží. Po celý týden zde probíhají hodiny tělesné výchovy místní ZŠ, SOU a gymnázia. V odpoledních hodinách tréninky oddílu kopané, atletiky a kuželek. O víkendech se na sportovních plochách hrají soutěžní utkání jednotlivých družstev nebo probíhají akce typu Sportovních dnů.

Areál je často pronajímán různými společnostmi pro celodenní či víkendové sportovní klání firem se svými obchodními partnery.