SC Radotín o.s., se sídlem Ke Zděři 1111, Praha 5, IČ: 26644746, jako provozovatel sportovního zařízení vydává tento provozní řád.
Provozní řád
Areál je uzavřen všechny dny od 23:00 do 9:00. V tomto mezidobí je zákaz pobývat v areálu. Po tuto dobu je objekt střežen psem.
Na sportoviště všeho druhu je přísný zákaz vstupu.
Provoz sportovišť (údržba) vykonává provozovatel a jím pověřené subjekty.
Volné pobíhání psů bez vodítka je zakázáno. Majitelé psů jsou povinni odklidit veškeré nečistoty.
Do prostoru kabin (technická část budovy) je přísný zákaz vstupu osobám nepovolaným.
Veškerá sportoviště jsou v provozu pro tréninky a akce, po předchozím souhlasu provozovatele (jedná se především o akce členů občanského sdružení).
Veřejné akce se řídí Návštěvním řádem, pokyny pořadatelů a obecně závaznými předpisy
Na tribunu a do prostoru sportovišť je přísný zákaz vstupu se skleněnými, či keramickými nádobami.
Při porušení tohoto řádu, vandalství, neuposlechnutí pokynů provozovatele a obdobném narušení občanského soužití, bude provozovatel striktně postupovat dle platných právních předpisů (náhrada škody apod.)
Tento provozní řád novelizuje řád předcházející a je účinný od 1.ledna 2012.