Základní možnosti využití areálu
Areál SC Radotín lze po předchozí dohodě pronajmout na akce různého druhu. Nejčastěji se jedná o akce sportovního charakteru. Svou multifunkčností lze areál využít i na nesportovní akce (koncerty, dětské dny, předváděcí akce apod.). Areál nelze využívat na akce ryze komerčního charakteru (trhy apod.).
Jsme schopni spolupodílet se či dokonce zajisti celou akci dle požadavků každého zájemce. Jedná se o tzv. akce na klíč. V areálu bylo již takovýchto akcí realizováno nesčetné množství.