Proč jsme byli nuceni opustit českou fotbalovou ligu

Proč jsme byli nuceni opustit českou fotbalovou ligu

Vážení přátelé, fanynky a fanoušci,

když jsme se počátkem roku 2018 coby zástupci tehdejší FK Olympia a.s. a SC Radotín z.s. dohodli na budoucí úzké spolupráci, jevila se tato dohoda jako zcela racionální krok, který měl být všestranně prospěšný. FK Olympia totiž, jakožto profesionální klub hrající druhou ligu, nedisponovala mládežnickými družstvy a vlastní infrastrukturou, což jí neumožňovalo jinak přirozený přechod vlastních odchovanců do profesionálního fotbalu. SC Radotín pak sice tuto mládežnickou základnu včetně kvalitního zázemí měl, avšak v kontrastu s Olympií postrádal „A“ družstvo na profesionální úrovni. Vzájemné propojení tak mělo umožnit vznik entity, která by disponovala vším, co je nezbytné k řádnému chodu profesionálního klubu, včetně technických i ekonomických podmínek k výchově fotbalistů od předškolního věku až právě po profesionální „A“ družstvo.

Pokud byste z výše uvedeného nabyli pocitu, že nastíněné propojení je ku prospěchu rozvoje českého fotbalu a mělo by být ze strany FAČR podporováno, šlo by o předpoklad mylný. Byť jsme od nejmenovaných vysoce postavených osob působících v českém fotbale opakovaně slyšeli přísliby podpory našeho sloučení, opak byl pravdou. Hned první naši žádost o faktické sloučení obou subjektů pod nově založenou akciovou společností shodil Výkonný výbor FAČR bez dalšího ze stolu. Přes opakované žádosti nám nakonec Výkonný výbor dne 3. dubna 2018 alespoň schválil kompromisní variantu sloučení pod stávající právní entitu, což sice umožnilo klubu přežít, fakticky však vyloučilo možnost pokračovat ve druhé lize, ve které si po sportovní stránce klub své místo s přehledem zajistil.

Jelikož třetí nejvyšší soutěž, do které jsme klub přihlásili, nevyžaduje právní formu akciové společnosti, zažádali jsme o úplné právní sloučení do SC Radotín z.s. (nyní SC Olympia Radotín z.s.). Po zdlouhavém vyjednávaní a za podmínky vystavení osobních záruk a dalších ujištění nám bylo 11. prosince 2018 vyhověno.

Cílem výše uvedeného bylo především stabilizovat klub a připravit se na boj o postup zpět do druhé ligy. Po sportovní stránce mělo jít o cíl reálný. Jak se však bohužel ukázalo, po stránce administrativní (či řekněme spíše politické) už nikoli. Namátkou lze zmínit například rozhodnutí disciplinární komise ze dne 29. listopadu 2018, kterým nám byla uložena povinnost zaplatit kompenzační poplatek 100 000 Kč za nedostatečný počet mládežnických mužstev. V této souvislosti nutno připomenout, že už o půl roku dříve došlo ke schválení funkčního propojení obou původních subjektů a klub podmínku týkající se mládežnických mužstev s přehledem splňoval. Dále lze též zmínit dovolání generálního sekretáře v neprospěch našeho klubu, ve kterém nad rámec výše uvedeného poplatku pan sekretář požadoval za náš údajný podvod zaplacení pokuty 50 000 Kč a zákaz přestupů a hostování na jeden rok (shodou náhod a okolností bylo dovolání podáno 10. prosince 2018, tedy přesně jeden den před schválením sloučení do SC Olympia Radotín).

Nutno podotknout, že veškerá výše uvedená nařčení, jakož i další nám uložené pokuty, jsme zdárně vyvrátili u příslušných odvolacích orgánů. Místo věnování se fotbalové stránce jsme ale byli nuceni neustále odklízet klacky, které nám byly z bůhvíjakého důvody dál a dál házeny pod nohy, což vedlo k tomu, že peníze jsme namísto posil museli zasílat spíše právníkům. Posledním úderem bylo nedávné zjištění, že pro účast v licenčním řízení pro příští ročník bychom museli zaplatit další pokutu ve výši 150 000 Kč, a to konkrétně za to, že jsme v loňském roce v licenčním řízení neuspěli. O důvodech našeho neúspěchu již byla řeč výše.

Jelikož bohužel z objektivních důvodů cítíme, že nám není shůry přáno, nevidíme jako ekonomicky ani morálně únosné dále bojovat s větrnými mlýny a usilovat o náš cíl v podobě postupu do druhé ligy. Tím spíš, že od nové sezony by byl postup o to složitější, když ČFL doplní „B“ družstva prvoligových klubů s ambicemi na postup. S nelehkým srdcem jsme tak byli nuceni upustit od našich ambicí a udělat krok zpět v podobě přihlášení se do krajského přeboru. I na této úrovni ale budeme pokračovat v dalším rozvoji našeho klubu, a kdo ví, možná se do vyšších pater zase jednou vrátíme.

Za přečtení výše uvedených řádků děkujeme a doufáme, že i přes všechno výše uvedené nám zachováte svou přízeň.

S úctou
Mgr. Angelos Goulis
Místopředseda SC Olympia Radotín z.s.
Ředitel fotbalového úseku

V Radotíně dne 26.06.2019